ಉಚ್ಚಂಗಿ ದುರ್ಗ

ucchangiFort3ಉಚ್ಚಂಗಿ ದುರ್ಗವು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ೩೦ ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಜರ ಬಿರುದುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದೇ ಈ ಅಭೇದ್ಯ ಉಚ್ಚಂಗಿ ದುರ್ಗ. ಗಂಗ ವಂಶದ ಎರಡನೆಯ ಮಾರಸಿಂಹನ ಪರವಾಗಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಚಾವುಂಡರಾಯನು ‘ರಣರಂಗ ಸಿಂಹ’ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡನು. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಇದನ್ನು ಗೆದ್ದು ‘ಉಚ್ಚಂಗಿಗೊಂಡ’ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದನು. ಬಲ್ಲಾಳನು ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ‘ಗಿರಿದುರ್ಗ ಮಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಧರಿಸಿದನು. ಶನಿವಾರವೇ ಅವನು ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುದರಿಂದ ‘ಶನಿವಾರ ಸಿದ್ಧಿ’ ಎಂಬ ಬಿರುದೂ ಸಹ ಇವನಿಗೆ ಸೇರಿತು.

ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಗಮವಾದ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಂಗಿ ಕೋಟೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಬೆಟ್ಟಗಳೂ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಬಯಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಕೋಟೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.ಹೊರಗಿನಿಂದ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮಳಿ ಬಾಗಿಲು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾಗಿಲಿನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚೌಕಾಕಾರದ ಎರಡು ಕೊತ್ತಳಗಳು ಇದೆ. ಈ ಬಾಗಿಲು ಉತ್ತರಕ್ಕಿದೆ. ಇದನ್ನು ದಾಟಿದರೆ ಸಿಗುವ ಎರಡನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಕೂಡ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಮುನ್ನಡೆದರೆ ಎರಡನೆಯ ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆಯು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುವ ೩ ನೇ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟರೆ ಎರಡು ಬೆಟ್ಟಗಳ ನಡುವಿನ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋಡಲಾಗಿದೆ.

ಉಚ್ಚಂಗಿ ದುರ್ಗದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯ ಭಾಗವಿದೆ. ಕೇವಲ ವಿಶಾಲವಾದ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಮಾತ್ರ ಇಂದಿಗೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎರಡು ದಾರಿಗಳು ಕವಲೊಡೆಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದಾರಿ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯ ಉಚ್ಚಂಗಿಯಮ್ಮನ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಾರಿ ಚಿಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಹರಿಹರರ ಬಾಗಿಲು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಹಾಳಾಗಿದೆ, ಐದನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಎರಡು ಚೌಕಾಕಾರದ ಕೊತ್ತಳಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ. ಈ ಬಾಗಿಲಿನ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಎತ್ತರಿಸಿದ ಜಗಲಿಯಿದೆ. ಆರನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಕೂಡ ಇಂದಿಗೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ೭ನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಉಚ್ಚಂಗಿ ದುರ್ಗದ ಕಡೆಯ ಬಾಗಿಲು ಇದೂ ಕೂಡ ಬಿದ್ದು ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಏಳು ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಕೋಟೆಯ ಅಂತ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಉಚ್ಚಂಗಿ ದುರ್ಗದ ಅಧಿದೇವತೆಯಾದ ಉಚ್ಚಂಗಿಯಮ್ಮನ ದೇವಾಲಯವಿದೆ.

 

ಕೃಪೆ:
ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕೋಟೆಗಳು – ಸುಂಕಂ ಗೋವರ್ಧನ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s